කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනය

කන්කසන්තුර සිට හම්බන්තොට ගාල්ල කොළඹ හරහා මන්නාරම දක්වා ගැඹුරු නොගැඹුරු මුහුදු තීර වල පැයට සැතපුම් 60-70 අතර සුලං වරින් වර ඇති විය හැකි අතර ධීවර කටයුතු වල යෙදෙන අය විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

නිවෙදනය පහතින්….