ගුරු විදුහල්පති වෘත්තිය සමිති හා අමාත්‍ය අනුකමිටු සාකච්ජාව කල්යයි

ගුරු වැටුප් ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ගුරු වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයින් සහ මේ පිළිබදව සොයා බැලිමට පත් කළ අමාත්‍ය අනුකමිටුව අතර අද පැවැත්විමට නියමිත තිබු සාකච්ජාව කල් දමා තිබේ.

ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ස්ටාලින් කියාසිටියේ අද පස්වරුවේ පැවැත්විමට නියමිතව තිබු මෙම සාකච්ජාව හෙට දක්වා කල් දමා ඇති බවයි.