අජිත් රෝහණගේ මාරුව කැන්සල්

පොලිස් කොමිසම විසින් දකුණු පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණට, නැගෙනහිර පළාතට ලබාදුන් ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීමට තීරණය කර තිපෙන අතර ඒ වෙනුවට ඔහුට ස්ථාන මාරුව ලබා දී ඇත්තේ පොලිස් මධ්‍යස්ථානය වෙතය අජිත් රෝහණ විසින් ජාතික පොලිස් කොමිසමේ සභාපති චන්ද්‍රා ප්‍රනාන්දු වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබීමෙන් අනතුරුව මෙම තීරණය ගනු ලැබූ අතර මෙම ලිපිය …

අජිත් රෝහණගේ මාරුව කැන්සල් Read More »