සන්ෂයින් සුද්දා මරු දකී

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙක් ලෙස සැලකෙන “සන්ෂයින් සුද්දා” නමැත්තා මාතර, වරකාපිටිය ප්‍රදේශයේදීපොලිස් වෙඩි පහරීන් මරණයට පත්වී ඇති බව වාර්තා වෙයි.