පාර්ලිමේන්තුවේ රුපියල් කෝටි සියයක මුදලක් ඉතුරු වෙලා

කොවිඩ් අවදානම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ විවිධ කටයුතු සීමා වීමත් සමග වියදම් අඩුවීමෙන් රුපියල් කෝටි සියයකට ආසන්න මුදලක් මේ දක්වා ඉතිරිවී (ලාභයක් ) ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසේ .

මෙම මුදල ඉතිරි වී ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් සහ පාර්ලිමේන්තුවේ විවිධ කාරක සභා රැස්වීම් සීමාවීම හෝ නොපැවැත්වීම, ආහාර සැපයීම පාර්ලිමේන්තු රැස්වන දිනට පමණක් සීමා කිරීම සහ කාර්ය මණ්ඩලය සීමිතව කැඳවීම යනාදී හේතු නිසා යැයි පාර්ලිමේන්තු නිලධාරීහු පවසති.

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් සීමාවීම සහ පාර්ලිමේන්තු සේවකයන් කැදවීම සීමා කිරීම නිසා විදුලිය, ජලය, ප්‍රවාහන වැනි පහසුකම්වලට වැය වන මුදල් විශාල වශයෙන් අඩු වී ඇතැයි පෙන්වා දෙන එම නිලධාරීහු මේ කාල කාලසීමාවේදී වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක නොකිරීමෙන්ද ලොකු මූල්‍ය වාසියක් සැලසී ඇති බව පෙන්වා දුන්හ.

පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් සහ කෝපා ඇතුළු කාරක සභා රැස්වීම් බොහොමයක් පසුගිය කාලයේදී රැස්වූයේද සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේය. මේ නිසා එම රැස්වීම් සඳහා වැයවන වියදම්ද අඩුවී ඇතැයි කියති.

පාර්ලිමේන්තුවේ රැස්වීම් සඳහා තේ පැන් සහ වතුර බෝතල් සැපයීම සඳහාද වාර්ෂිකව විශාල මුදලක් වැය කෙරෙන බව එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

කොවිඩ් අවදානම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ රැස්වීම් පසුගිය කාලයේදී සතිය පුරා නොපැවතුණද අවශ්‍ය රජයේ පනත් සහ රෙගුලාසි සම්මත කිරීම සඳහා පමණක් රැස්වීම් සීමිතව පවත්වනු ලැබීය.

මේ අතර කොවිඩ් අවදානම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සේවකයන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට මේදිනවල කැද වෙන්නේද සේවා අවශ්‍යතා අනුව ඉතා සීමිතව බව වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා පැවැසීය.