සඳුදා සිට පාන් කේක් මිල වැඩිවේ

ලබන සඳුදා සිට පාන් ගෙඩියක මිළ රුපියල් 5කින්,සෙසු බේකරි නිෂ්පාදන රුපියල් 10 බැගින් සහ කේක් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 100කින් ඉහළ දමන බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය කියයි.