අලුත්ම කොරෝනා වයිරස් ප්‍රභේදය ‘මූ’

ඉකුත් ජනවාරියේ පළමුවරට කොලොම්බියාවෙන් අනාවරණය කරගත් කොරෝනා ප්‍රබේදය ‘මූ’ යනුවෙන් නම් කිරීීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පියවර ගෙන ඇත.

අද දින සතිපතා මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් මෙම අනාවරණය සිදුකළ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එහි විද්‍යාත්මකව බී.1.621 ලෙස හැඳින්වෙන බවද ප්‍රකාශ කළේය.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පැවසුවේ මෙම ප්‍රභේදය එන්නත්වලට ප්‍රතිරෝධී වීමේ අවදානමක් පෙන්නුම් කරන විකෘතිතා ඇති අතර එය හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා වැඩිදුර අධ්‍යයන අවශ්‍ය බවය.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පැවසුවේ එහි ගෝලීය ව්‍යාප්තිය අනුපිළිවෙල සහිත සිද්ධීන් අතර සියයට 0.1 ට වඩා අඩු වී ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් කොලොම්බියාවේ එය සියයට 39 කි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය දැනට රටවල් 193 ක පවතින ඇල්ෆා සහ රටවල් 170 ක දැනට පවතින ඩෙල්ටා ද ඇතුළුව සැලකිලිමත් වන කොවිඩ් -19 ප්‍රභේද හතරක් හඳුනාගෙන ඇත.

‘මූ’ ඇතුළු ප්‍රභේද පහක් නිරීක්ෂණය කිරීමට නියමිත බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසයි .