කැනඩා අගමැති ජස්ටින් ට්රුඩෝගේ පක්ෂයට යළි මහ මැතිවරණ ජය

කැනඩා අගමැති ජස්ටින් ට්රුඩෝගේ පක්ෂය එරට මහ මැතිවරණය ජයගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

කෙසේ නමුත් එම පක්ෂයට බහුතර බලය හිමිවී නොමැති අතර ඒ අනුව තෙවැනිවරටත් කැනඩාවේ අගමැතිවරයා ලෙස පත්වීමට ජස්ටින් ට්රුඩෝ ට අවස්ථාව හිමිවී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Scroll to Top