අමෙරිකානු ඩොලරය අද වැඩිම අගයක් ගනී

එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද දිනයේ දී රු. 204.89 ක් දක්වා විචලනය වූ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතිකයේ සටහන් වනවා. මෙය මෙතෙක් ඉතිහාසයේ එක්සත් ජනපද ඩොලරයක් වෙනුවෙන් ‌වාර්තා වූ වැඩිම ‌රුපියල් අගය වේ.

මීට පෙර වාර්තා වූ ඉහළම අගය වූයේ 2021 අප්‍රේල් 15 දින ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රු. 204.62 ක් ලෙසින් වාර්තා වීමයි.

ඩොලරයේ විකුණුම් මිල මෙලෙස අද දින විචලනය වූයේ පසුගිය ජූනි 23 දිනෙන් පසු වීම විශේෂත්වයක්. එදින සිට ඊයේ දින දක්වා රු. 202.89 ක ස්ථාවර අගයක ඩොලරයේ විකුණුම් මිල පැවතුණා.

මහ බැංකුවට අනුව ඩොලරයේ ගැණුම් මිල අද දිනයේ දී රු. 198.90ක්.