ගෑස් සිලින්ඩරයක වර්ණය වෙනස් කර ගෑස් ලබා ගෙන

හැටන් දික්ඔය නගරයේ ලිට්‍රෝ ගෑස් අලෙවි එජන්තවරයාගෙන් කහ පාට ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක් වංචා සහගත ලෙස වර්ණය වෙනස් කර ගෑස් ලබාගත් කාන්තාවක් සොයාගැනිමට එම ව්‍යාපාරිකයා පියවර ගෙන ඇත.

දික්ඔය නගරයේ ලිට්‍රෝ ගෑස් එජන්තවරයා වෙත (27) දින ත්‍රිරෝද රථයකින් පැමිණි කාන්තාවක් ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරය ව්‍යාපාරිකයාට ලබා දි ඒ වෙනුවෙන් ගෑස් සහිත ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක් රැගෙන ගොස් ඇත.

ගෑස් එජන්තවරයා වෙත ගෑස් බෙදා හරින සමාගමින් පැමිණ ව්‍යාපාරිකයා සතු ගෘහස්ථ හිස් සිලින්ඩර් ලොරි රථය වෙත පටවන අවස්තාවේ එක් සිලින්ඩරයක නිල් පාට වර්ණය ගැලවි කහපාට වර්ණය මතුවිමත් සමග ගෑස් සමාගමේ සේවකයින් විසින් එම සිලින්ඩරය ලබා ගැනිම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

පසුව ව්‍යාපාරිකයා ඔහුගේ වෙලදසැලේ සවි කර ඇති ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධතිය පරික්ෂා කිරිමේදි අලුත්ම නිල් පාට වර්ණය සහිත ගැස් සිලින්ඩරයක් රැගෙන තම වෙලදසැලය පැමිණෙන කාන්තාවක් පිලිබදව ව්‍යාපාරිකයා සැක කර ඇත.

හැටන් සහ දික්ඔය යන ප්‍රදේශවල කහ පැහැති ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් නිල් පැහැ ගන්වා වංචනික ලෙස නිල් පැහැයෙන් යුත් ලිට්‍රෝ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් ලබා ගන්නා බවටද තොරතුරු අනාවරණය වි ඇත.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හැටන් පොලිසියට පැමිණිලි කරන බවද එම ව්‍යාපාරිකයා පැවසිය.

රංජිත් රාජපක්ෂ – උපුටා ගැනීම www.newsi.lk වෙබ් අඩවිය