ඇමති චමල් රාජපක්ෂට කොරෝනා

ජල කළමනාකරණ හා වාරිමාර්ග, රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ආපදා කළමනාකරණ සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතාට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ මහතා මේ වනවිට ප්‍රතිකාර සඳහා කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකට ඇතුළත් කර තිබේ.