අද සිට ලබන 30 දක්වා දුම්රිය හෝ බස් රථ ධාවනයක් නෑ – දිලූම් අමුණුගම

අද සිට ලබන 30 වනදා දක්වා දුම්රිය හෝ බස් රථ ධාවනය නොවන බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලූම් අමුණුගම මහතා පවසනවා.

කෙසේවෙතත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ ඉල්ලීම මත එම ආයතනයට පමණක් ලංගම බස් රථ ලබාදීමට සූදානම් බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා වන විශේෂ බස් හැරෙන්නට මගී ප්‍රවාහන දුම්රිය හෝ ලංගම හෝ පෞද්ගලික බස්රථ ධාවනය නොවන බවත් ඔහු සඳහන් කලා.