එන්නත් දෙකම ගත් වැඩිහිටියන් ට බූස්ටර් එන්නතක් ලබාදෙන්න

එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගත් වැඩිහිටියන් ට බූස්ටර් එන්නතක් ලබාදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

එන්නත්කරණය සිදුකළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී එම සංගමයේ කොවිඩ් කමිටුවේ සාමාජික ප්‍රතිශක්තිවේදී විශේෂඥ වෛද්‍ය රජිව් ද සිල්වා මේ සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීීය