වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධනටත් කොවිඩ්

වෙළද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාට කොරෝන ආසාදනය වී ඇති බව සිදුකළ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයකින් තහවුරු වී ඇති තිබේ.

ඒ බව ඔහු සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් දෙමින් ප්‍රකාශ කොට තිබුණා.

එතුමාගෙ කාර්යමණ්ඩලයේ  කිහිප දෙනෙකුට කොවිඩ් ආසාදනය වීමෙන් සිදු කළ පරීක්ෂණයකට අනුව covid බව තහවුරු වූ අතර එතුමා සමග වැඩකටයුතු කළ සියලු දෙනාට නිරෝධායනය වන ලෙස වැඩි දුරටත් ඉල්ලා සිටියා.

එම සටහන පහතින්,