පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අසංග නවරත්නට කොවිඩ් ආසාදනය වේ

පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අසංග නවරත්න මහතාට කොවිඩ් 19 ආසාදනය වී තිබේ.ඔහු තම නිළ ෆේස් බුක් ගිණුමෙහි මේ බව සදහන් කර ඇත.

Scroll to Top