අඟුලාන ජනතාව සුනාමියකට බයේ දිව යයි

බස්නාහිර වෙරළ කලාපයේ ඊයේ (11) රාත්‍රි මුහුදේ රළු ස්වභාවය නිසා උස් රළ පහර ඇතිවේ යැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව කරන ලද දැනුම්දීමක් සුනාමි තත්වයක් යැයි කිසිවෙකු විසින් ගෙන ගිය අසත්‍ය ප්‍රචාරය නිසා බිය වු අගුලාන ජනතාව රෑපවාහිනි යන්ත්‍ර වැනි බඩු භාණ්ඩ කරින් ගෙන ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත දිවගොස් ගොස් ඇත. මේ පිළිබඳව අගුලාන පොලිස් ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ශාරද ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කළේ මෙය කිසියම් අයෙකු ගෙන ගිය අසත්‍ය ප්‍රචාරයක් බවයි. අඟුලාන ප්‍රදේශයේ ජනතාව තුළ සුනාමි බිය නිසා ඇති වූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය පාලනය කරමින් සුනාමි තත්ත්වයක් නොමැති බවත් නිවෙස්වල ම රැඳී සිටින ලෙසත් ජනතාව දැනුවත් කරමින් ප්‍රචාරක රථයක් පිටත් කර හැරි බව ඒ මහතා වැඩි දුරටත් පැවසීය.