විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිශත නිකුත් කෙරේ

2020 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස්පෙළ පැරණි සහ නව නිර්දේශ යටතේ පෙනී සිට විභාගය සමත් සිසුන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා තෝරා ගන්නා දිස්ත්‍රික් ප්‍රතිශතයන් මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් ප්‍රතිශයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු www.ugc.ac.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබාගත හැකිය.

එසේම, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා වන Z-score ලකුණු ලබන මස නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති, ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සඳහන් කළේ.