හොර ලොතරැ‍‍යි සමඟ සැකකරු දැලේ.

ව්‍යාජ ‍ලොතරැයි පත් තොගයක් සමග පුද්ගලයෙකු කුරුණෑගලදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
පොලීසිය පැවසුවේ ඔහු සතුව තිබී ව්‍යාජ ලොතරැයි පත් 232 ක් හමු වූ බවයි.අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු වයස අවුරදු 26 ක වාලච්චේන ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකි.සැකකරු අද (26) අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය