වෛද්‍යවරුන් 477 දෙනක් රට යති

2022 වසරේ පළමු මාස 8ක කාලය තුළදී වෛද්‍යවරුන් 477 විදේශගත වී ඇතැයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පවසයි.එසේම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමයේ සභාපති නිහාල් වීරරත්න මහතා පවසන්නේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතුව ඉංජිනේරුවරුන් දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටින බවත් මේවන විට එයින් 10න් එක් කොටසක් පමණ රට හැරදා ගොස් ඇති බවය