වීරකැටියේදී ඝාතනයක්

වීරකැටිය, හකුරුවෙල ප්‍රදේශයේ දී 53 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් ඝාතනය වී ඇති අතර මෝටර් රථයකින් පැමිණි පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු විසින් මෙම ඝාතනය සිදු කර තිබේ.

පොලිසිය පවසන්නේ වෙඩිතැබීම සිදුකර ඇත්තේ නිවසක් ඉදිරිපිට බවයි.