ලංකාවට තද සුළං

මන්නාරම සිට කන්කසන්තුරය, ත්‍රිකුණාමලය, මඩකළපුව හරහා පොතුවිල් දක්වා වන නොගැඹුරු සහ ගැඹුරු ප්‍රදේශ මෙන්ම ගිනිකොණ දිග සහ නිරිතදිග බෙංගාල බොක්ක ප්‍රදේශ වලට අදාළව මුහුද රළු වීම සහ තද සුළං පිළිබඳව නිවේදනයක් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබේ.
ගිනිකොණදිග බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව පවතින අඩු පීඩන කලාපය සහ දකුණු අන්දමන් මුහුදු ප්‍රදේශ දෙසැම්බර් 06 වනදා වනවිට පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වන බවත්
එම තත්ත්වය උතුරු වෙරළට ආසන්නව ගමන් කරමින් ක්‍රමයෙන් සුළි කුණාටුවක් බවට වර්ධනය වී නිරිත දිග බෙංගාල බොක්ක හරහා ගමන්කර 08 වනදා වනවිට තමිල්නාඩු වෙරළ තීරයට ළඟාවනු ඇති බවට අපේක්ෂා කෙරෙන බවත් නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ