යුක්‍රේනයට තවත් ඇබැද්දියක්

රුසියාව විසින් එල්ල කරන ලද දැවැන්ත ප්‍රහාරයන් මගින් යුක්‍රේනයේ සොලේඩාර් නගරයේ බලය යටත් කර ගැනීමට ඔවුන් සමත් විය. මෙම නගරය අයිති වන්නේ ඩොනෙට්ස්ක් කලාපයට වන අතර යුක්‍රේන හමුදා භටයින් 600 පමණ මියගොස් ඇති බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

එහෙත් යුක්‍රේන ජනාධිපති සෙලෙන්ස්කි පවසන්නේ එම නගරයේ තවමත් සටන් සිදුවන බවයි;