නවසීලන්තය ඉනිමකින් ජය ගනී

නවසීලන්තය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර නවසීලන්තයේදී පැවැත්වුණ දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය ඉනිමකින් සහ ලකුණු 58 ජය ගැනීමට නවසීලන්ත කණ්ඩායම සමත් විය.