දමිතා දේශපාලන ගමන අරඹයි.

ප්‍රවිණ නිළි දමිතා අබේරත්න පසුගිය දා තම දේශපාලන ගමන ආරම්භ කරනු ලැබුවේ පොලොන්නරුව ප්‍රදේශයේ පැවැති සමඟි ජන බලවේගයේ රැළියකට එක් වෙමින්.