ටිකට් නැතුව හොරෙන් ගිහින් පැය තුනකට ලක්ෂ තුනයි

ඊයේ උදෑසන 06.30 සිට උදෑසන 10.00 දක්වා කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේදී සිදුකෙරුණු ප්‍රවේශපත්‍ර පරීක්ෂාවකදී ප්‍රවේශපත්‍ර නොමැතිව ගමන්කළ 124 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට දුම්රිය ආරක්ෂක අංශ සමත් වී තිබේ. අත්අඩංගුවට ගැණුනු පුද්ගලයින් 78 දෙනෙකු එම අවස්ථාවේදීම අදාළ දඩ මුදල් ගෙවා තිබෙන අතර අනෙක් පුද්ගලයින් 46 දෙනා ඇපමත මුදාහැර තිබේ.
එම අවස්තාවේදී මුදල් ගෙවූ අයගෙන් දඩ ලෙස රුපියල් දෙලක්ෂ 38,770 ක්අයකරගෙන ඇති අතර ඇප ලබාගත් අයගෙන් අයකර ගැනීමට නියමිත දඩ මුදල රුපියල් එක්ලක්ෂ 39,840 ක් වන බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.
ටිකට්පත් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගැනුණු පුද්ගලයින් 124 දෙනාගෙන් අයකෙරෙන සමස්ථ දඩ මුදල රුපියල් තුන්ලක්ෂ 78,610 කි.
මෙම පරීක්ෂාව සඳහා සංචාරක ප්‍රවේශපත්‍ර පරීක්ෂකයින් සහ කොටුව දුම්රියපලේ කාර්යය මණ්ඩලය එක්ව සිදුකර තිබේ.