චීනෙන් ලංකාවේ දරුවන්ට හාල් එවයි

චීනෙන් ලංකාවේ දරුවන්ට හාල් එවයි

චීනය විසින් පරිත්‍යාග කළ සහල් මෙට්‍රික්ටොන් 1,000 ක තොගයක් රැගත් නෞකාවක් කොළඹ වරායට පැමිණ තිබේ.

සහල් ඇසුරුම් ලක්ෂයකින් සමන්විත වූ එම නෞකාව අද පෙරවරුවේ මෙරටට පැමිණි බව කොළඹ පිහිටි චීන තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කළේය.

එම සහල් තොග මෙරට පාසල් ළමුන් වෙනුවෙන් ලබාදීමට නියමිතව තිබේ.