කොස්,මඤ්ඤොක්කා සහ බතල මිල අහස උසට නගී.

මේ දිනවල මඤ්ඤොක්කා සහ බතල අධික ලෙස මිල ඉහල ගොස් තිබේ. මඤ්ඤොක්කා කිලෝවක් රු 200 කටත් , බතල කිලෝවක් රු 160 ටත් , කොස් මදුළු කිලෝවක් රු 200 වැනි මිලකට අලෙවි කරනු ලබන බව වෙළඳපොළේ දක්නට ලැබේ.

එළවළු වෙළෙදන් පවසන්නේ අනෙකුත් එලවළු මිල ඉහළ යාම හමුවේ මඤ්ඤොක්කා , බතල සහ කොස් වලට ඇති ඉල්ලුම ඉහළ ගියද, ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමක් නොමැති විම නිසා මඤ්ඤොක්කා , බතල සහ කොස් වල මිල ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

ඉන්ධන මිළ ඉහළ යාමත් එම ද්‍රව්‍ය සපයාගත හැකි ස්ථානවල සිට ප්‍රවාහනයේදී අධික මිලක් වැයවීමත් මීට හේතුව බව සැපයුම්කරුවන් පවසයි.

කොස්,බතල මෙතරම් ඉහළ මිලකට ගිය ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය බව පාරිභෝගිකයන් පෙන්වාදෙයි.