කම්මැලි මිනිසා ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඩික්ෂනරියට ඇතුල්වෙයි

2022 වසරේදී ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂයට නව වචන එක් කිරීම සිදුවී ඇති අතර එය සිදුව ඇත්තේ ජනතා ඡන්දයෙනි. ශබ්දකෝෂයට මෙලෙස නව වචන ජනතා ඡන්දයෙන් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂයට එක් කළ පළමු අවස්ථාව මෙයයි .
මේ ආකාරයට එක්වූ වචනය වන්නේ “ගොබ්ලින් මොඩ්” යන්නයි.
ලෝකයේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නන් 340,000 කට වැඩි පිරිසක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.
එය මහජනතාව විසින් 2022 වසරේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් වචනය ලෙස තෝරාගෙන තිබෙන අතර 318,956 දෙනෙකු විසින් තෝරා ගන්නා ලද අතර එය සමස්ත ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් 93% කි.
මෙම වචනයේ තේරුම ලෙසින් දැක්වෙන්නේ ආත්මාර්ථකාමී,කෑදර, කම්මැලි, කපටි පුද්ගලයා යන්නයි.