අපි වගේම තවත් එකක්

පෘථිවියට සමාන අලුතින් සොයාගත් මෙම ග්‍රහලෝකය ආලෝක වර්ෂ 4.2ක දුරින් පිහිටා ඇති අතර ග්‍රහලෝකය ජීවීන්ට හිතකර එකක් බවට හඳුනාගෙන ඇති බව නාසා ආයතනය ප්‍රකාශ කර සිටී.

මෙම ග්‍රහ ලොව තාරකා විද්‍යාඥයන් විසින් සොයාගැනීමට සමත්ව ඇත්තේ James Webb අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය උපයෝගී කරගනිමිනි

මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ එහි විශාලත්වයද පෘථිවියට සමාන වීමයි. විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දී ඇති අනික් කරුණ වන්නේ පෘථිවියේ සිට එම ග්‍රහලෝකය වෙත යානයක් යැවීමට වසර 100ක පමණ කාලයක් ගතවන බවයි.